انگیزش و هیجان
کد شناسه :83
انگیزش و هیجان

کتاب انگیزش و هیجان،برای درس انگیزش و هیجان و دروس مشابه تدوین شده است.انگیزش و هیجان یکی از مباحث جالب و مهم در روان شناسی است.با آگاهی از موضوع انگیزش و هیجان می توانیم دانش نظری و مهارت عملی خود را در موقعیت های محتلف افزایش دهیم. موضوع اصلی انگیزش و هیجان به انچه ما میل داریم،می خواهیم،نیاز داریم،از آن می ترسیم ،از آن شاد می شویم و مانند آن مربوط می شود. کتاب در دو بخش انگیزش و هیجان و ده فصل تدوین شده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر