چگونه می توانیم پدر و مادر خوبی باشیم ؟ / فرزندپروری مطلوب
کد شناسه :828
چگونه می توانیم پدر و مادر خوبی باشیم ؟ / فرزندپروری مطلوب
موجود نیست

امروزه جامعه با افزایش روزافزون امکانات مواجه است. اکثر پدر و مادرانی که در روزگار قدیم با انواع کمبودها از نظر مالی و شرایط زندگی مواجه بودند و والدین سخت گیری که گاه آنان را به شدیدترین نحوی تنبیه می کردند، تمامی تلاش خود را به کار می گیرند که انواع امکانات را در اختیار فرزندانشان قرار دهند و به آنان از گل نازک تر نگویند؛ در واقع آنان سعی می کنند سختی های دوره کودکی خود را از طریق رفتار با فرزندانشان جبران کنند. آنان تلاش می کنند پدر و مادر خیلی خوبی باشند، غافل از اینکه با نبود محدودیت های معقول و انضباط و چارچوب های لازم، فرزندانشان به کمبودهای دیگری دچار می شوند که طرح واره های (الگوهای زندگی) ناسازنده ای را در آنان ایجاد می کنند.
کتاب «چگونه می توانیم پدر و مادر خوبی باشیم؟» پاسخ گوی این موارد است: اینکه نیازهای واقعی فرزندمان از لحظه تولد کدام اند و چگونه می توان آن ها را تا حد امکان تامین کرد. چگونه می توان از تشکیل الگوهای زندگی یا طرح واره های ناسازگار اولیه پیشگیری کرد؛ چه حد و مرزهایی را باید برای تربیت فرزندانمان در نظر بگیریم و تا چه حد به آنان ازادی بدهیم. مهم تر از این؛ هیچ پدر و مادر کامل و بی نقصی وجود ندارد و کافی است تا آنجا که می توانیم با آگاهی از این اصول، تلاش خود را به کار گیریم و از عذاب وجدان پرهیز کنیم.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر