نظریه ها و نظامهای روان شناسی / تاریخ و مکتبهای روان شناسی
کد شناسه :830
نظریه ها و نظامهای روان شناسی / تاریخ و مکتبهای روان شناسی
موجود نیست

مباحث کتاب نظریه هاو نظام‌های روانشناسی :
نظریه ها و نظام ها
تولد روان شناسی دریونان باستان
مسیر ذهن، قسمت اول: پیدایی روح
مسیر ذهن-قسمت دوم: تاثیرات فلسفی جدید
مسیر بدن
ویلهلم وونت: سرآغاز ساخت گرایی
ساخت گرایی
ویلیام جیمز: پیشگام کارکردگرایی
کارکردگرایی
تداعی گرایی نوین
روانشناسی غایت نگر و پویشی
رفتارگرایی اولیه
نورفتارگرایی
روانشناسی گشتالت
نظریه میدانی   

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر