نظریه های یادگیری انسان
کد شناسه :831
نظریه های یادگیری انسان

ویراست هفتم نظریه های یادگیری انسان نوشته گی. آر. لُفرانسوا منعکس کننده به‌‌روز شدن چشمگیر در پژوهش، نظریه، و کاربردها در تمام زمینه هاست. این ویراست بیانگر نظری جامع درباره تحول تاریخی نظریه های یادگیری از مدل های رفتارگرا تا شناختی است. فصل های کتاب همچنین مباحثی همچون حافظه، انگیزش، و یادگیری اجتماعی را دربر می گیرند. سبک نگارش نویسنده مفاهیم را روشن می سازد، بر کاربردهای عملی تأکید می کند، و از شیوه تحریک‌کننده فکر استفاده می نماید.
حتماً اطلاع دارید که درمان شناختی- رفتاری و رفتاری بر اساس اصول یادگیری و مفاهیم شناختی استوار است. بدون آگاهی از نظریه های یادگیری و فنون آنها برای درمان انواع اختلالات، به سختی می تواند درمانگر قابلی شد. با مطالعه این کتاب، از کلیه نظریه های یادگیری در روان‌شناسی آگاه خواهید شد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر