واقعی باش / یک برنامه واقعی برای نوجوانان (تعلیم و تربیتی قدرتمند)
کد شناسه :834
واقعی باش / یک برنامه واقعی برای نوجوانان (تعلیم و تربیتی قدرتمند)
موجود نیست

دنیا سریع تر از توان درک ما در حال تغییر است، امروزه مدارس، دانش آموزان را برای مشاغلی آماده می کنند که در بسیاری موارد، حتی تا حالا وجود نداشته اند، پس هدف باید، تربیت دانش آموزان و اندیشمندانی به روز و مستقل باشد.
لازم است نوجوانان کمک و تشویق شوند تا درباره واقعیت های زندگی آینده شان به طور جدی فکر کنند. و قبل از قرار گرفتن در مقابل تصمیمات ضعیفی که باعث می شود درهای ورودی برای موفقیت به رویشان بسته شود و انتخاب هایشان را از دست بدهند اقدام بهتری کنند. این بهترین کاری است که می توانند انجام دهند، ما می خواهیم بچه ها، طوری بزرگ شوند تا مستقل و بزرگسالان مثمرثمری باشند. برای انجام این کار لازم است آن ها اطلاعات واقعی را پردازش کنند و درباره آن ها بحث و گفتگو و تأمل کنند.
در حالی که مهارت هایی را برای مستقل بودن، یادگیری، اندیشیدن، خواندن و ارتباط برقرار کردن را کسب و تمرین می کنند، کتاب «واقعی باش»، نوجوانان را به سفری درونی می برد که بدانند چه کسی هستند و می خواهند چه جور انسانی باشند؟ و برای آینده اشان چه زندگی ای می خواهند بسازند؟  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر