تفکر وجودی و کاربرد درمانی / مقدمه ای بر روان درمانی وجودی
کد شناسه :836
تفکر وجودی و کاربرد درمانی / مقدمه ای بر روان درمانی وجودی
موجود نیست

در کتاب حاضر مؤلف از چیستی روان‌درمانی وجودی و مبانی فلسفی که این رویکرد بر پایه آن استوار است شروع کرده و به‌تفصیل به رابطه درمانی و چگونگی تحقق آن در جلسه مشاوره، پدیدارشناسی وجودی ذهن و بدن، جنبه‌های گناه و اضطراب، مسئله‌ی ناخودآگاه، علائم و رؤیاها، بودن در جهان جنسی، توهم و ترک و در نهایت به اهداف درمانی وجودی می‌پردازد.
این کتاب دو هدف را دنبال می کند: 1- چارچوبی کلی برای رویکرد پدیدارشناسی وجودی در مورد روان‌درمانی ارائه داده و 2- نشان می دهد که چگونه چنین چارچوبی روزبه‌روز در کاردرمانی اثر می‌گذارد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر