زمینه روان شناسی هیلگارد
کد شناسه :840

این کتاب در دو زمینه آگاهی به دست می‌دهد: نخست وضع کنونی دانش روانشناسی را عرضه می‌دارد، به این معنا که یافته‌های مهم این رشته را از نظر می‌گذراند تا با واقعیت‌های اثبات شده این رشته آشنا شوید. دوم آنکه ماهیت پژوهش در روانشناسی را وارسی می‌کند یعنی روشن می‌سازد که روانشناس چگونه برنامه پژوهشی خاصی برای فراهم آوردن شواهدی در تایید یا رد فرضیه تدوین می‌نماید. به این ترتیب شما در می‌یابید که برای پشتیبانی از هر ادعای تازه چه نوع شواهدی باید ارائه شود.

عناوین کتاب زمینه ی روانشناسی هیلگارد :
روانشناسی کوششی علمی وانسانی
فرایند های زیستی ورشدی
هشیاری وادراک
یادگیری ، به خاطر اوردن واندیشیدن
انگیزه وهیجان
شخصیت وفردیت
فشار روانی و اسیب شناسی روانی ودرمان
رفتار اجتماعی 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر