درآمدی بر روان شناسی اسلامی
کد شناسه :852
درآمدی بر روان شناسی اسلامی
موجود نیست

مولف در پژوهش حاضر با اشراف به علوم روان شناختی و آموزه های وحیانی، نظرات ابداعی و مبتکرانه خود را ارائه نموده؛ به ویژه در موضوعات «روان شناسی رشد»، «بهداشت روانی» و «فرآیند شکل گیری شخصیت» که علاوه بر یافته های علوم جدید و آکادمیک از داشته های آموزه های دینی و ولایی، برخوردار است.

این کتاب در چهار بخش ارائه بحث می کند؛
بخش اول: اصول روان شناختی رفتار
بخش دوم: اصول روان شناختی
بخش سوم: اصول روان شناختی و دسته بندی آنها
بخش چهارم: اصول روان شناختی  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر