روان شناسی نابهنجاری (آسیب شناسی روانی / جلد 1)
کد شناسه :86
روان شناسی نابهنجاری (آسیب شناسی روانی / جلد 1)

کتاب حاضر یکی از کتب مشهور در زمینه ی آسیب شناسی روانی یا روان شناسی نابهنجاری است که به دلیل صاحب نظر بودن مؤلفان آن به ندرت می توان از بین دست اندرکاران روان شناسی و روان پزشکی کسی را یافت که با نام و فعالیت های پژوهشی آن ها آشنا نباشد.  گفتنی است که به رغم دیدگاه های ویژه ی مؤلفان، هیچ اثری از سوگیری نظری آن ها در این کتاب مشاهده نمی شود و آنان هنگام توصیف اختلال های گوناگون و درمان های موجود برای هر یک از آن ها، دیدگاه های روان پویشی، رفتاری، شناختی، زیست پزشکی و دیدگاه های دیگر را مورد بررسی قرار داده و با ارائه ی دلایلی روشن، نقاط قوت و ضعف هر یک را شرح می دهند.
کتاب “روان شناسی نابهنجاری – آسیب شناسی روانی (جلد اول)” مشتمل بر ده فصل می باشد که عناوین اصلی آن به صورت زیر می باشند:
1.معانی نابهنجاری
2. نابهنجاری در طول زمان و مکان
3.الگوی زیست پزشکی
4. رویکردهای روان پویشی و وجودی
5. الگوهای یادگیری: رویکردهای رفتاری و شناختی
6. تحقیق نابهنجاری
7. ارزیابی و طبقه بندی روان شناختی
8. فوبی، وحشت زدگی و اختلال های اضطرابی
9. وسواس، هیستری و تجزیه: اضطراب استنباطی
10. روان شناسی تندرستی 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر