کاربرد اصول روان شناسی در حفظ قرآن کریم
کد شناسه :857
کاربرد اصول روان شناسی در حفظ قرآن کریم
موجود نیست

هدف اصلی کتاب ، پاسخ‌گویی به بخشی از نیازها و سوال‌هایی است که یک حافظ، مربی، مسئول و ... ممکن است در حوزه حفظ و مرور قرآن به عنوان یک تخصص و حرفه، با آنها برخورد داشته باشد. فصل اول به یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین چالش‌ها در حفظ و مرور پرداخته است؛ بحث انگیزه و کاربرد مبانی انگیزشی در حفظ قرآن کریم در  در فصل دوم و سوم به مباحث کلیدی روانشناسی یادگیری شامل اصول کلی یادگیری و روش‌های تشویق و تنبیه پرداخته شده است. فصل چهارم به تفصیل درباره حافظه، فراموشی و فرآیندهای آن پردخته است. حفظ و مرور خاطرنشان کرده‌ایم. همچنین در پایان فصل، به روش‌هایی اشاره شده است که پیروی از آنها باعث تقویت حافظه، پیشگیری از فراموشی آیات و افزایش کیفیت حفظ و مرور خواهد شد.دو فصل پایانی کتاب بیشتر مسائلی را پوشش داده است که به طور جنبی در موضوع حفظ و مرور مطرح هستند و معمولاً نقش اساسی‌تری در موفقیت حفاظ ایفا می‌کنند. عواملی که در فصل پنجم تحت عنوان تفاوت‌های فردی از آنها یاد شده است . 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر