روان شناسی یادگیری / 1082
کد شناسه :859
روان شناسی یادگیری / 1082

آشنایی با روان‌شناسی یادگیری برای دانشجویان رشته‌های روان‌شناسی و علوم تربیتی از چند نظر ضرورت دارد: ناکافی بودن کتاب‌های درسی مناسب و روزآمد در زمینه یادگیری و پاسخگو نبودن منابع موجود، تغییرات گسترده در نظریه‌ها و دیدگاه‌های روان‌شناسی یادگیری، به‌کارگیری این نظریه‌ها و دیدگاه‌ها در آموزش و سرانجام، طرح چهارچوبی کلی و همه‌جانبه و ارائه برداشتی جامع از یادگیری در قالب الگویی جدید. برای پاسخگویی به این نیازها، نویسنده با استفاده از مرور عمده‌ترین منابع شناخته شده موجود، اعم از فارسی و لاتین در حوزه یادگیری کوشیده است متنی تخصصی و در عین حال کاربردی برای علاقه‌مندان آن فراهم آورد؛ به این امید که بتواند پاسخگوی بخشی از سؤال‌های دانشجویان رشته‌های مختلف علوم انسانی در زمینه یادگیری باشد. همچنین، با تدوین دو واژه‌نامه و فهرست اعلام، سعی کرده است دسترسی به موضوعات مختلف کتاب تسهیل شود.
فهرست :
- پیشگفتار
- فصل اول: درآمدی بر روان‌شناسی یادگیری
- فصل دوم: یادگیری و فلسفه
- فصل سوم: نظریه‌های رفتاری
- فصل چهارم: نظریه‌های شناختی-اجتماعی
- فصل پنجم: الگوی پردازش اطلاعات در یادگیری
- فصل ششم: فرایندهای شناختی یادگیری
- فصل هفتم: یادگیری و رشد
- فصل هشتم: خود-گردانی در یادگیری
- فصل نهم: انگیزش و یادگیری
- فصل دهم: چشم‌اندازهای جدید در یادگیری
- منابع
- واژه‌نامه (انگلیسی-فارسی)
- واژه‌نامه (فارسی-انگلیسی)
- اعلام 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر