اخلاق در مشاوره و روان شناسی
کد شناسه :861
اخلاق در مشاوره و روان شناسی
موجود نیست

وقتی سخن از اسلامی سازی دانشگاه ها به میان می آید، زیربنای این امر؛ اسلامی سازی متون درسی است؛ عرصه ای که نیازمند نظریه پردازی و تدوین کتاب هایی است که جنبه اسلامی داشته باشد. با توجه به این نکته، بر آن شدیم که «مسائل اخلاقی در مشاوره» که تاکنون با دید اسلامی تدوین نشده بود، مورد تحقیق قرار گیرد و در این راستا، «مسائل اخلاقی نظام نامه اخلاقی انجمن مشاوره آمریکا» نیز، که به نوعی تمام نظام نامه های اخلاقی مشاوره و روان درمانی جهان از آن متأثرند، استخراج گردید. پس از آن، این دو نظام نامه مقایسه شده و وجوه مشترک و متفاوت آنها استخراج گردیده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر