تعلیم و تربیت و مراحل آن
کد شناسه :865
تعلیم و تربیت و  مراحل آن
موجود نیست

ارزش تعلیم تعلیم و تربیت آدمی و زیانهایی که بر اثر فقدان آن دامنگیر فرد و جامعه می شود، ایجاب می کند که فعالیتهای مربوط به رشد کودک، مورد توجه خاص و مداوم قرار گیرد.
در این کتاب کوشش شده است که آموزش و پرورش در سطوح مختلف خانواده، کودکستان، دبستان، دوره راهنمایی تحصیلی و دروه آموزش متوسطه، طبق آنچه در نظام آموزش و پرورش فعلی و در فرهنگ ما متداول است توصیف و توجیه شود.

فهرست مطالب:
فصل 1: معنی و مفهوم تربیت
فصل 2: امکان تربیت آدمی
فصل 3: فلسفه تربیت آدمی
فصل 4: اهمیت تعلیم و تربیت
فصل 5: هدف تعلیم و تربیت
فصل 6: مبانی تعلیم و تربیت
فصل 7: اصول آموزش و پرورش
فصل 8: نظام آموزش و پرورش
فصل 9: طفولیت (تولد تا هجده ماهگی)
فصل 10: کودکی اول (سال سوم و چهرم زندگی) 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر