مقدمات راهنمایی و مشاوره (مفاهیم و کاربردها)
کد شناسه :867
مقدمات راهنمایی و مشاوره (مفاهیم و کاربردها)
موجود نیست

در تدوین کتاب حاضر مفاهیم، اصول، تعاریف و خصوصا فنون و کاربردهای راهنمایی و مشاوره به طور ساده و روان مورد بررسی قرار گرفته است. در هر فصل برای اطمینان خواننده محترم از دریافت و درک مطالب ارائه شده، پرسش‌هایی تهیه گردیده است که او می‌تواند با پاسخ دادن به آنها از میزان یادگیری خود آگاه گردد 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر