آموزش مهارت های نظم بخشی به کودکان مبتلا به اختلال نقصان توجه / بیش فعالی
کد شناسه :875
آموزش مهارت های نظم بخشی به کودکان مبتلا به اختلال نقصان توجه / بیش فعالی
موجود نیست

دکتر گلاگر، ابیکوف و اسپیرا با همکاری یکدیگر مقیاس مهارت‏‌های نظم‏‌بخشی را تدوین و بر اساس کارآزمایی و پژوهش 10 ساله، درسنامه آموزش مهارت‏‌های نظم‏‌بخشی به کودکان ADHD را به رشته تحریر در آورده‌‏اند.
مشاهدات بالینی و تحلیل کارکردی و تحلیل عوامل نشان می‏‌دهد که بیشتر کودکان مبتلا به ADHD در چهار حیطه رفتارهای نظم‏‌بخشی مشکل دارند؛ (1) پیگیری تکالیف، (2) مدیریت وسایل، (3) مدیریت زمان، (4) برنامه‌‏ریزی تکالیف و وظایف. درسنامه آموزش مهارت‌‏های نظم‌‏بخشی برای بهبود این چهار حیطه به‏‌ویژه آن فعالیت‏‌هایی که مربوط به کارکردهای تحصیلی است، برنامه‏‌ریزی شده است.
مداخله‏‌های‏ این کتاب بر اساس اصول آموزش مهارت‏‌های رفتاری تنظیم شده که 20 جلسه درمان فردی و 2 روز در هفته را شامل می‏شود. این اصول عبارت‌‏اند از شرح جزئیات هر مهارت، منطق استفاده از آن و اثربخشی مهارت، سرمشق‌‏دهی فعالیت‏‌های خاص و گام‏‌هایی که برای اجرای این مهارت لازم است، تمرین هدایت‌‏شده این فعالیت‏‌ها توسط کودک در موقعیت ساختگی که شبیه موقعیت‏‌هایی است که کودک در منزل و مدرسه با آنها روبه‏‌رو است و تقویت این مهارت در موقعیت واقعی. آموزش مهارت‌‏های نظم‏‌بخشی برای افزایش همکاری و کاربرد مهارت‏‌ها از رویکردهای مدیریت رفتار شامل استفاده از ترغیب، نظارت، تشویق و پاداش دادن نیز سود می‏‌برد. در این کتاب «توصیه‌‏های مفید» نیز برای تسهیل هرچه بیشتر آموزش مهارت‏‌ها ارائه شده است.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر