بازیوارسازی در یادگیری و آموزش (از یادگیری همانند بازی لذت ببرید)
کد شناسه :878
بازیوارسازی در یادگیری و آموزش (از یادگیری همانند بازی لذت ببرید)
موجود نیست

در سال های اخیر، مطالب و نظریه های گوناگونی درباره ارزش و اهداف بازی نوشته شده و بسیاری از افرادی که با کودکان کار می کنند بر این عقیده اند که بازی برای کودکان کاری بسیار جدی تلقی می گردد و فرصت های بازی آزاد برای رشد و سلامت آنان بسیار حیاتی است.
بنابراین بازی در محیط های آموزشی دوران اولیه کودکی می تواند به عنوان یک راهبرد اساسی در یاددهی و یادگیری مؤثر در تدریس و یاددادن مفاهیم و مطالب برای کودکان باشد. پس بهتر است برای بازی از دیدگاه آموزش و یادگیری ارزش و اهمیت قائل شد.
ایده های مطرح در این کتاب می تواند کمک کند تا کلاس درس به ماهیت اصلی خود که همان ارائه مطالب به شیوه مؤثر و پرورش تفکر است، نزدیک گردد و بر اساس این هدف، محتوا و روش مناسب توسط معلمان طراحی شود و اوقات فرحبخش و ثمربخشی را برای فراگیران تدارک ببیند.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر