درمان کودکان مبتلا به لالی انتخابی / موتیسم ، SM
کد شناسه :879
درمان کودکان مبتلا به لالی انتخابی / موتیسم ، SM
موجود نیست

این کتاب راهنمای درمانگر به درمان لالی انتخابی(SM) در خردسالان می‌پردازد. SM وضعیتی آسیب زاست که در آن کودک علی رغم صحبت طبیعی و منظم در موقعیت‌های دیگر، در شرایط خاصی صحبت نمی کند. موتیسم بر کارکردهای تحصیلی، هیجانی و اجتماعی در دوران بحرانی رشد آنها تاثیر می‌گذارد. اگرچهSM با فوبی اجتماعی ارتباط دارد اما به دلیل سن کم کودک مبتلا، فقدان کلام در محیط درمان و ضرورت مشارکت مدرسه در درمان نمی توان آن را با همان روش درمان فوبی اجتماعی درمان کرد.
این رویکرد توسط دکتر لیندزی برگمن تهیه شده است، و رئوس کلی راهنمای حاضر حاصل ادغام گزارشات درمانگران، والدین، معلمان و دیگر افرادی است که تحت تاثیر فقدان تکلم کودک بوده اند. در راهنمای حاضر از تمرینات مواجه‌سازی و مداخلات رفتاری استفاده شده که هدف آن افزایش تدریجی صحبت کردن در موقعیت‌هایی است که کودک در صحبت کردن مشکل دارد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر