مقدمه ای بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی
کد شناسه :881
مقدمه ای بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی

این کتاب در یازده فصل گردآوری شده است.
فصل اول : شناخت
فصل دوم : کودکان استثنایی
فصل سوم : کودکان و داش اموزان عقب مانده ذهنی
فصل جهارم : کودکان و دانش اموزان نابینا و نیمه بینا
فصل پنجم  : کودکان و دانش اموزان نا شنوا و نیمه شنوا
فصل ششم : اختلالات گویایی
فصل هفتم : کودکان سازش نیافته
فصل هشتم : کودکان تیزهوش
فصل نهم  : معلولیت های جسمی - حرکتی
فصل دهم : اختلالات خاص یادگیری
فصل یازدهم : وظابف و مسئولیت ها در رابطه با کودکان استثنایی  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر