تکنیک های طرحواره درمانی (الگوی مبتنی بر ذهنیت)
کد شناسه :885
تکنیک های طرحواره درمانی (الگوی مبتنی بر ذهنیت)

این کتاب یک گنج واقعی است.
پس از چندین پژوهش کنترل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدۀ تصادفی، اکنون ثابت شده است که طرحواره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درمانی اثرات مطلوب و امیدوارکنندۀ زیادی در درمان بیماران مبتلا به اختلالات شخصیتی دارد. نویسندگان کتاب حاضر، هر دو از دانشمندان و طرحواره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درمانگران کارآزموده و مجرب هستند و این رویکرد درمانی را خیلی خوب و واضح توضیح داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. خواننده به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌راحتی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آموزد که چگونه با هر ذهنیت طرحواره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای -در سطح شناختی، هیجانی، رفتاری و ارتباطی- روبرو شود. مثال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایِ متعددِ بالینی ارائه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده این هدف را ساده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. مزیت بزرگ کتاب، کاربردی بودنش در فرایند درمان بالینی است.
هر درمانگری که در پی یک راهنمای عملی خوب برای طرحواره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درمانی است، باید این کتاب را مطالعه کند.
دکتر کلاس لیب؛ مدیر دپارتمان روانپزشکی و روان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درمانی دانشگاه پزشکی ماینز آلمان 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر