ارتباط درمانی / چه بگوییم و چه وقت بگوییم
کد شناسه :886
ارتباط درمانی / چه بگوییم و چه وقت بگوییم
موجود نیست


سرفصل  ها:
معالجه گفتاری
پویش های روانی چرخه ای ۱:چرخه های شیطانی
پویش های روانی چرخه ای ۲:اهمیت اضطراب
پویش های روانی چرخه ای ۳:بینش رابطه درمانی و دنیای بیرون
مداخلات اتهامی و تسهیل کننده:انتقاد و مسامحه در گفت و گوی درمانی
کاوش نه استنطاق
تکیه بر توانایی های بیماری
تایید و تغییر
اسناد و تلقین  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر