پنجاه کاری که بچه ها از پدرها انتظار دارند
کد شناسه :888
پنجاه کاری که بچه ها از پدرها انتظار دارند

در این کتاب از موعظه و انداختن تقصیر به گردن این و آن خبری نیست، نصایح رک که ممکن است شنیدنش برایتان گران تمام شود. نویسنده کاری می کند که ژرف بیندیشید، قاه قاه بخندید، و بیشتر عشق بورزید.
«داستان هایش الهام بخش شما خواهد بود. درس هایش شما را از این رو به آن رو خواهد کرد. جی پیلیتنر نشان می دهد پدری کردن در قرن بیست و یکم چه هست و چگونه باید باشد.»
کتاب 50 کاری که بچه ها از پدرها انتظار دارند، به عنوان هدیه ای عالی و منبعی فوق العاده برای پدرها که به اندازه ی یکسال تمام ایده در اختیارتان می گذارد و هفته ای یک ایده به شما می دهد. کتابی حکیمانه، پرنشاط، کاربردی، و پرمحتواست. اگر پدر هستی، ممنون او خواهی شد؛ اگر هم نیستی، این کتاب را با سرمستی و نشاط مطالعه می کنی.
هیچ فصلی از این کتاب را پیدا نمی کنید که باعث بوجود آمدن احساس گناه در پدرها شود. راهنمایی عالی برای هر پدری که آرزومند برآوردن نیازهای فرزندانی است که خداوند به او ارزانی داشته است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر