مقدمه ای بر نظریه های یادگیری
کد شناسه :889
مقدمه ای بر نظریه های یادگیری
موجود نیست

علم روانشناسی شاخه‌های تخصصی فراوانی دارد که یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین آنها یادگیری است. یادگیری از معدود زمینه‌های روانشناسی است که اندک زمانی پس از استقلال یافتن روانشناسی به عنوان یک نظام علمی پای گرفت و تا کنون در گسترش دانش روانشناسی نقش بزرگی ایفا کرده است. یادگیری نه تنها به عنوان یک زمینه علمی که به خودی خود حائز اهمیت است مورد توجه صاحب نظران قرار دارد، بلکه از آنجا که سایر رشته‌های روانشناسی یادگیری را اساس شناسایی مسایل مورد بحث خود می‌دانند این شاخه تخصصی علم روانشناسی، از همان روزهای نخست تاسیس روانشناسی علمی، مورد توجه روانشناسی مختلف بوده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر