مشاوره تحصیلی و شغلی
کد شناسه :895
مشاوره تحصیلی و شغلی
موجود نیست

این کتاب شامل 8 فصل می باشد در فضل اول تعاریف-فصل دوم ضرورت و اصول راهنمایی و مشاوره تحصیلی-فصل سوم آسیبهای تحصیلی-فصل چهارم عوامل موثر در موفقیت تحصیلی-فصل پنجم ارزشیابی در راهنمایی و مشاوره تحصیلی-فصل ششم مشاوره مسیر شغلی- فصل هقتم نظریه های مشاوره مسیر شعلی- و فصل هشتم خودآگای مسیر شغلی مورد بررسی قرار می گیرد 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر