آموزش تفکر
کد شناسه :897
آموزش تفکر
موجود نیست

به کودکان باید یاد داد که به چه مسائلی بیندیشند؛ اما به آن‌ها باید فرآیند‌هایی را که برای فکر کردن به این مسائل نیاز دارند را نیز یاد داد؛ به بیانی دیگر آن‌ها نیازمند یادگیری سؤالاتی هستند که زمان فکر کردن به مسائل مختلف باید از خود بپرسند. “فراشناخت” (تفکر در باب تفکر) آن‌ها را قدرتمند می‌سازد و به آن‌ها ابزار‌های شناختی عالی‌ ارائه می‌کند. برنامه ریزان درسی همیشه فرض می‌کنند که دانش‌آموزان این فرآیند‌ها را به طور طبیعی فرا می‌گیرند؛ اما تحقیقات نشان می‌دهند که این گونه نیست.
این کتاب تمرین‌های کافی‌ برای برنامه‌ی مهارت‌های اساسی تفکر برای کودکان 6 تا 11 ساله فراهم می‌ سازد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر