نیمه دیگرم کتاب اول / از من بودن تا ما شدن
کد شناسه :899
نیمه دیگرم کتاب اول / از من بودن تا ما شدن
موجود نیست

کتابی که در دست شماست. بنا دارد قدم به قدم شما را با مهارت های انتخاب همسر آشنا کند. اگر در آستانه سن ازدواج هستید. کمی از وقت خود را برای خواندن این کتاب کنار بگذارید.
تا از تُنگِ تَنگِ منیت در نیایی
به دریای احدیت راه نیابی.
آنچه انسان را قرار، می برد. منیت هایی است که پیکر بندگی را می درد. ازدواج، نقطه پایان «من» است و آغاز «او». از همین رو آن را مایه آرامش خوانده اند. پس ازدواج وقتی به آرامشت برساند که تو را از منیت برهاند. تا من هستی و تنها به فکر خویش بی قراری و دل پریش. «او» که برایت همسری از جنس خودت آفرید وجود طوفان زده ات در ساحل «ما» شدن آرمید. لیک این آرامش، پایان راه نیست. «ما» نقطه پرواز تو برای رسیدن به «او» است. مقصد، تنها یک خانه است، خانه دوست. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر