نیمه دیگرم کتاب دوم / از ما شدن تا تا شدن
کد شناسه :902
نیمه دیگرم کتاب دوم / از ما شدن تا تا شدن
موجود نیست

کتابی که در دست شماست. درباره موانعی سخن گفته که بر سر راه ازدواج است. این موانع خودشان نیامده اند. اینها به دست خود ما بر سر راه ازدواج، کاشته شده اند. پس باید به دست خود ما هم برداشته شوند.
همه باید «من» هایمان را تنها رها کنیم و به ما «شدن» فکر کنیم. ما روی زمین زندگی می کنیم، اما اهل زمین نیستیم. ما را اهل آسمان آفریده اند. «ما» شدن راهی برای رسیدن به آسمان است. وقتی در مسیر «ما» شدن تخته سنگ های بزرگی می اندازیم که بلند کردنش کار هر کسی نیست «ما» شدن، قامتمان را تا خواهد کرد. قامت های تا شده، شاید از خیر آسمان بگذرند. پرتاب کردن این تخته سنگ ها در مسیر «ما» شدن، کار سختی نیست. اما برداشتنش از این راه، کار هر کسی نیست. آسمان را از یاد نبریم. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر