درآمدی بر روان شناسی دین
کد شناسه :906
درآمدی بر روان شناسی دین
موجود نیست

کتاب حاضر با شیوه و متدی خاص خود به بحث و بررسی پیرامون موضوعات اساسی حوزه روان شناسی دین می پردازد، و تمامی مسائل مربوطه از تاریخچه پرفرازونشیب گرفته تا جدیدترین نظریات ارائه شده را موردبحث قرار می دهد.
در این کتاب نویسنده با لحنی عالمانه و درعین حال قابل فهم در باب ادیان و فرهنگ ها در سطح وسیعی سخن می گوید. تمامی موضوعات اصلی و مهم این حوزه، از تاریخچه روان شناسی دینی گرفته تا شیوه های متعدد و جذابی که از طریق آن ها باور دینی بر احساس و رفتار انسان تأثیر می گذارد موردبحث قرارگرفته است.
حوزه های دیگری که نویسنده بدان پرداخته، این موضوعات را در برمی گیرد: نیایش، پیشگویی و نودینی، ماهیت رفتار دینی، باورهای دینی و تأثیر آن ها بر سلامت هیجانی، اختلالات ذهنی، رابطه بین دین و آسیب شناسی روانی، و مسئله مناقشه برانگیز دین و تعصب.   

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر