فرهنگ و روان شناسی
کد شناسه :909
فرهنگ و روان شناسی
موجود نیست

فهرست مطالب:

فصل اول : پیش درآمدی بر فرهنگ و روان شناسی
فصل دوم : روش های پژوهش میان فرهنگی
فصل سوم : فرهنگ آموزی
فصل چهارم : فرهنگ و فرایندهای رشد
فصل پنجم : فرهنگ , خود و هویت
فصل ششم : فرهنگ و شخصیت
فصل هفتم : فرهنگ و جنسیت
فصل هشتم : فرهنگ و شناخت
فصل نهم : تکامل هیجان در انسان
فصل دهم : فرهنگ , زبان و ارتباط
فصل یازدهم : فرهنگ و سلامت
فصل دوازدهم : فرهنگ و اختلال های روانی
فصل سیزدهم : فرهنگ و درمان اختلال های روانی
فصل چهاردهم : فرهنگ و رفتار اجتماعی
فصل پانزدهم : فرهنگ و سازمان ها 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر