فکرها و احساس ها / کنترل وضعیت روانی و زندگیتان را به دست بگیرید
کد شناسه :914
فکرها و احساس ها / کنترل وضعیت روانی و زندگیتان را به دست بگیرید
موجود نیست

همه ما برای کنار آمدن با مشکلات زندگی به مجموعه ای از ابزارها مجهز هستیم که معمولا پدر و مادرها، خویشاوندان، دوستان، کارفرمایان و سایرین، برحسب اتفاق، در اختیارمان قرار داده اند.
برخی از این ابزارها مفید و برخی غیرمفید هستند. در کتاب «فکرها و احساس ها» ابزارهای موثری برای کنار آمدن با این مشکلات پیشنهاد شده است. این کتاب به عنوان راهنمایی برای تغییر الگوها و روش های کهنه پاسخ دهی، به شما کمک می کند که کنترل وضعیت روانی و زندگیتان را به دست بگیرید.
در این کتاب فصلی درباره هشیاری نوشته شده، زیرا در حال حاضر در قسمت اعظم موج سوم درمان های رفتاری، از هشیاری به منزله یکی از تکنیک های درمانی مهم و اصلی نام برده و استفاده می شود. هشیاری در مقوله هایی همچون کنترل اضطراب، افسردگی، و تنش جسمانی از پشتوانه پژوهشی قابل توجهی برخوردار است.
در این کتاب پروتکل های چند مرحله ای برای درمان بسیاری از مشکلات خلق-وابسته ارائه می شود. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر