آمار در علوم تربیتی و تربیت بدنی
کد شناسه :919
آمار در علوم تربیتی و تربیت بدنی
موجود نیست

روش‌های آماری به عنوان شاخه‌ای از علم آمار و به صورت مجموعه‌ای منظم یکی از ارکان اصلی پژوهش به شمار می‌رود. به همین دلیل درک روش‌ها و آزمون‌های آماری برای دانشجویان علوم انسانی ضروری است. برای دستیابی به این منظور کتاب‌های زیادی نوشته شده است. این کتاب به عنوان کتاب راهنمای پژوهشی درسی، زمینه گسترده‌ای از آزمون‌های آمار را که در پژوهش‌های تربیتی و آموزشی کربرد بسیاری دارند فراهم می‌سازد  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر