اصول مشاوره و هنر درمان / قلمروهای شایستگی در مشاوره و روان درمانی
کد شناسه :921
اصول مشاوره و هنر درمان / قلمروهای شایستگی در مشاوره و روان درمانی
موجود نیست

کتاب حاضر جلد دوم ( ویژه کارشناسی ارشد ) از یک مجموعه سه جلدی است که برای دانشجویان مشاوره و روان درمانی از مقطع کارشناسی تا پسا دکتری تدوین یافته است .
در این مجلد سنجش و مفهوم سازی بالینی ، سه خصوصیت طرحواره ها ، قلمرو شناسایی و مدیریت حالتهای هیجانی ، درک و سوگرایی بالینی ، مسائل شخصی درمانگر و مراجع و ده ها مطلب ضروری در حوزه ی روان درمانی مورد بحث دقیق قرار میگیرد .

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر