راهنمایی اثر بخش / آموزش مهارت های اجتماعی هیجانی در مراکز آموزشی
کد شناسه :923
راهنمایی اثر بخش / آموزش مهارت های اجتماعی هیجانی در مراکز آموزشی
موجود نیست

کتاب راهنمای اثربخش مطالبش برگرفته از بهترین کتاب های موجود در زمین رویکردهای راهنمایی و هدایت کودکان خردسال است. مطالب کتاب برای شناخت و مدیریت رفتارهای کودکان بسیار راهگشا و ارزشمند است.
ویژگی های کتاب راهنمایی اثربخش:
بردباری و درک کردن، دو موضوع متفاوت اند، که فهم هر یک از آن ها مسئله کلیدی در راهنمایی کردن به شمار می رود.
بدرفتاری و سوء برداشت از رفتار نیز دو مفهوم متفاوت اند، و دانستن تفاوت آن ها توسط آموزگاران برای درک رفتار کودکان کمک می کند.
درباره تفاوت انضباط و راهنمایی کردن نیز همین طور است، توضیحاتی که باعث می شود تا آموزگاران برای توصیف کارهایی که بسیاری از آن ها هم اکنون توسط دانش آموزان در حال انجام است، تعریفی منطقی بیابند.
راهبردهای مدیریتی ارائه شده در کتاب برای ایجاد فضایی تشویق کننده در کلاس درس است و راهبردهایی غیر تنبیهی برای مدیریت کلاس در اختیار آموزگاران می گذارند.
راهبردهای مداخله ای خاص پسران به سوالاتی که معمولا از سوی آموزگاران مطرح می شود موضوع دیگر بحث این کتاب است 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر