آشنایی با اصول و فنون مشاوره / چکیده
کد شناسه :927
آشنایی با اصول و فنون مشاوره / چکیده
موجود نیست

مشاوره فرایند پویایی است که طی آن مشاور بر اساس اصول ارتباطات انسانی معنادار و با تکیه بر مهارت ها و تجربه های سودمند به برقراری ارتباط با مراجع پرداخته، به وی فرصت می دهد که به راحتی و با آرامش خاطر مساله یا مشکل و یا رفتار نابهنجار خود را مطرح نماید. نگارنده با همین رویکرد، به اصول و شیوه های راهنمایی و مشاوره می پردازد. وی در کتاب ضمن تعریف مشاوره این مباحث را بررسی کرده است: فرایندی بودن مشاوره، ارتباط مشاوره با حرفه ای نظیر آن، نقش رویکردها و گرایش های نظری و کاربردی در مشاوره، اصول ارتباطات مشاوره ای، اصول مصاحبه ی مشاوره ای، اصول تشخیص مشاوره ای، اصول توصیه های مشاوره ای، بایدها و نبایدهای مربوط به توصیه ها، آداب توصیه های مشاوره ای، و نمونه ی راه کارها و توصیه های مشاوره ای.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر