کلیدهای پرورش کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه
کد شناسه :930
کلیدهای پرورش کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه

این کتاب به شش بخش تقسیم شده است. بخش یک، مباحث کلی مربوط به سرشت و ماهیت اختلال کمبود توجه را مورد بحث قرار می‌دهد. بخش دوم، اجزای متفاوت تشکیل‌دهنده فرایند تشخیص را به منظور شناسایی اختلال کمبود توجه مورد بررسی قرار می‌دهد. در بخش سوم، طرح جامع مداخله درمانی ارائه می‌شود. بخش چهارم، اطلاعات و تدابیری را در اختیار والدین قرار می‌دهد که آنها را قادر می‌سازد به‌گونه‌ای مؤثر با مدارس همکاری کنند. بخش پنجم به فعالیتهای فوق‌برنامه می‌پردازد و بخش ششم، بحث و بررسی درباره نگرانیهای رایج در مورد اختلال کمبود توجه را دربر دارد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر