آموزش مهارت به فرزندان دردسرساز
کد شناسه :939
آموزش مهارت به فرزندان دردسرساز
موجود نیست

ایده اصلی این کتاب آن است که کودکان عمدا بدرفتاری نمی کنند؛ بدرفتاری های آن ها تلاشی است برای جبران کاستی هایی که در مسیر رشد و تحول طبیعی آن ها پیش آمده است؛ کاستی هایی در زمینه های رشد رفتاری، هیجانی، تحصیلی، و اجتماعی، آن ها نیاز دارند مهارت هایی را بیاموزند، تمرین کنند، و در جای خود، به کار ببرند تا خود را همپای سایر همسالانشان بدانند.
کتاب «آموزش مهارت ها به فرزندان دردسرساز» برای آموزش به والدین بچه های 5 تا 17 ساله نوشته شده و در هر فصل آن، ابزارهایی برای ارزیابی خود و اطمینان از یادگیری درست، هم برای پدر یا مادر و هم برای بچه ها، آمده است. عمل کردن مطابق قوانین، پیروی از گفته والدین، شناختن احساسات خوئ و ابراز آن ها به صورتی شایسته، آرام کردن خود، حل و فصل اختلاف ها، دوست پیدا کردن و حفظ دوستی ها، مدیریت خشم و استرس، صداقت و درستکاری، و دل دادن به انجام تکالیف ازجمله موضوعاتی هستند که در این کتاب مطرح شده اند. آسایش والدین و کل خانواده نیز از نظر به دور نمانده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر