کتاب احساسات / توجه به احساسات و مراقبت از آنها
کد شناسه :944
کتاب احساسات / توجه به احساسات و مراقبت از آنها
موجود نیست

هیجان ها و احساسات بخش مهمی از حیات و زندگی انسان هستند و درک صحیح آن ها به پاسخ مناسب و رفتار مطلوب آدمی منجر می شود. کتاب «احساسات و توجه و مراقبت از آنها» راهنمایی برای شناخت بیشتر و بهتر احساسات است.
این موضوع به ویژه در جوامعی که ابراز احساسات و عواطف با دشوای هایی روبروست و به اصطلاح به آن ها جوامع و فرهنگ های غیربیانی یا غیر کلامی گفته می شود، پیچیدگی بیشتری به همراه دارد. از سوی دیگر پس از شناخت و درک احساسات، باید به فکر کنترل آنان بود. هیجان هایی چون خشم و پرخاشگری یا حتی مهربانی و شفقت باید در محدوده های مجاز ابراز گردند؛ به عبارتی در حوزه های مرتبط، کنترل عواطف و احساسات نشانه بلوغ و پختگی و کمال تلقی می گردد. در کشور ما از دیرباز این نکته موردنظر متخصصان و خوانندگان علاقمند بوده که ما نیز در ابراز و ارائه احساسات خود به دیگران همواره با احتیاط عمل می کنیم. بدیهی است که عدم ابراز مناسب احساسات و هیجان ها به مسدود شدن مسیرهای رهاسازی فشارها و دردها می انجامد و حتی به تنهایی بیشتر افراد هم دامن می زند.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر