هشت درس برای زندگی زناشویی شادمانه تر
کد شناسه :953
هشت درس برای زندگی زناشویی شادمانه تر
موجود نیست

ویلیام و کارلین گلاسر دانش خود در زمینه ی ازدواج های موفق و ناموفق را تحت لقای نظریه انتخاب ویلیام گلاسر، با عنوان هشت درس برای زندگی زناشویی شادمانه تر تلفیق کرده اند. هشت درس با این حقیقت بنیادی شروع می شود که شما فقط می توانید خودتان را تغییر دهید. شما نمی توانید همسرتان را تغییر دهید. هر چه روی تغییر دادن همسرتان بیشتر اصرار ورزید، غم و غصه ی بیشتری عایدتان خواهد شد.
هشت درس بر عناصر ازدواج های موفق، ازدواج های ناموفق و بینش پیدا کردن در مورد فوق این دو پی ریزی شده است. ازدواجی که از مسیر خارج شده می تواند فقط با چند سازگاری کوچک اصلاح شود. رمز کار هم آن است که ببینیم کدام سازگاری ها ممکن است، و سازگاری های زورکی را کنار بگذاریم. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر