شکستن الگوهای ناکارآمد در رابطه | کتاب خودیار و کمکی طرح واره درمانی
کد شناسه :961
شکستن الگوهای ناکارآمد در رابطه | کتاب خودیار و کمکی طرح واره درمانی
موجود نیست

سرفصل ها :
1- طرح واره درمانی
2-زمان گذشته، زمان حال
3- جذابیت، عشق و جذابیت طرح واره ای
4- بازگشت به آینده
5- ذهنیت در زمان حال
6- ذهنیت آگاهی
7- مدیریت ذهنیت ها
8- زمان گذشته
9- فرار بزرگ
10- برآورده کردن نیازهای کودک درون تان
11- تغییر ذهنیت
12- سالم بودن را به بزرگسال تان اضافه کنید
13- یک مسیر شفاف: ارتباط، تصمیم گیری و کنار آمدن با تعارض ها
14- بررسی رابطه جنسی از نگاه ذهنیت ها
15- خیانت
16- آموخته های هیجانی  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر