مبانی برنامه ریزی آموزشی
کد شناسه :971
مبانی برنامه ریزی آموزشی
موجود نیست

کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی، فیوضات در پنج فصل تدوین شده است. در مقدمه کتاب به تعریف برنامه ریزی به طور مختصر پرداخته و ابعاد کمی و کیفی برنامه ریزی آموزش و پروش را نام برده در ادامه به تشریح آن پرداخته است. در ادامه یک نگاه کلی از کتاب در اختیار خواننده قرار می دهد.

در فصل اول کتاب با عنوان اهمیت برنامه ریزی آموزش و پرورش، ابتدا هدف های مبحث را برشمرده است و در ادامه به تعریف برنامه ریزی و آموزش و پرورش پرداخته است و نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و روابط اجتماعی را بررسی کرده است. در پایان نیز به این پرسش پاسخ داده که آیا برنامه ریزی آموزش و پرورش مفید است یا خیر؟ این فصل و همه فصل ها با یک ارزیابی کلی از فصل تمام می شوند.
فصل دوم کتاب با عنوان سیر تحول و تکامل برنامه ریزی آموزش و پرورش، ابتدا به مفهوم، انواع و تاریخچه برنامه ریزی آموزش و پرورش پرداخته است. در ادامه تحول برنامه ریزی آموزش و پرورش در ایران و تاریخچه آن را مورد بررسی قرار داده است.
فصل سوم کتاب با عنوان، اصول برنامه ریزی آموزشی، این اصول را نام برده و انواع مقدماتی، عمومی و متمم آن را مورد بررسی قرار داده است.
فصل چهارم کتاب با عنوان مبانی تهیه و تنظیم بودجه، ابتدا تصمیم گیری در برنامه ریزی آموزش و پرورش را مورد بررسی قرار داده سپس تعیین هدف ها، محدوده منابع و امکانات و راهبردها و اولویت ها پرداخته است.
فصل پنجم و پایانی کتاب با عنوان مدل های برنامه ریزی آموزش و پروش بررسی انواع مدل های برنامه ریزی آموزش و پروش مانند مدل آسیایی توسعه آموزش و پرورش، مدل چواس، مدل اقتصادی و … را مورد بررسی قرار داده است.

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر