روانشناسی کار (کاربرد روان شناسی در کار سازمان و مدیریت)
کد شناسه :973
روانشناسی کار (کاربرد روان شناسی در کار سازمان و مدیریت)

کتاب روانشناسی کارساعتچی در 388صفحه و پانزده فصل توسط نشر ویرایش به چاپ رسیده است. این کتاب کاربرد روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت را شرح می دهد.
در ادامه به تشریح فصول این کتاب می پردازیم:
فصل اول: مطالعه ی علمی رفتار و فرآیندهای ذهنی موجود زنده
فصل دوم: تاریخچه، تعریف و قلمرو روانشناسی کار
فصل سوم: تفاوت های فردی و شخصیت کار
فصل چهارم: روابط فرد با سازمان و شخصیتهای دشوار
فصل پنجم: ماهیت، ساخت و انواع آزمون های استخدامی
فصل ششم: مفاهیم و مراحل اجرایی امتحانات استخدامی
فصل هفتم: نظریه ها و فنون آموزش کارکنان
فصل هشتم: مفاهیم و مراحل اجرایی دوره های آموزشی
فصل نهم: نظریه های انگیزش شغلی و پیشرفت
فصل دهم: دورکاری
فصل یازدهم: فرهنگ کار
فصل دوازدهم: نقش زنان در کار و آثار آن
فصل سیزدهم: پویایی شناسی گروه و رهبری
فصل چهاردهم: آسیب شناسی فعالیت های گروهی در کار
فصل پانزدهم: رفتار مصرف کننده و تبلیغات  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر