باشگاه مغز 1 (کتاب آموزش و تمرین برای فعالسازی توانمندی های مغزی)
کد شناسه :979
باشگاه مغز 1 (کتاب آموزش و تمرین برای فعالسازی توانمندی های مغزی)

تمرینات در نظر گرفته شده در این کتاب از سویی آموزش ها و نکات کاربردی از سوی دیگر دست به دست هم داده اند تا در طی 16 جلسه مغز شما را در هفت حیطه ی شناختی مهم حافظه توجه مهارت های بصری فضایی حل مساله و منطق مهارت های محاسبانی بازشناسی چهره و احساسات و مهارت های کلامی بیش از بیش توانمند سازند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر