نظریه های یادگیری | چشم انداز تعلیم و تربیتی
کد شناسه :986
نظریه های یادگیری | چشم انداز تعلیم و تربیتی

کتاب حاضر به لحاظ کاربردی منبعی است مفید و قابل فهم که در تمام فصل های آن، جنبه های کاربردی نظریه ها، معرفی و بررسی شده است.
کتاب حاضر در این باره است که یادگیری انسان چگونه صورت می گیرد، چه عواملی بر آن تأثیر می گذارند، و اصول یادگیری چگونه در زمینه های مختلف تعلیم و تربیت به کار می رود.

فهرست مطالب:
فصل 1: یادگیری: مقدمه، موضوع ها، و چشم اندازهای تاریخی
فصل 2: نظریه های شرطی کردن
فصل 3: نظریۀ اجتماعی شناختی
فصل 4: نظریۀ شناختی پردازش اطلاعات
فصل 5: فرایندهای یادگیری شناختی
فصل 6: نظریۀ سازنده گرایی
فصل 7: شناخت و آموزش
فصل 8: رشد و یادگیری
فصل 9: عصب شناسی یادگیری
فصل 10: یادگیری حیطه – محتوا
فصل 11: انگیزش
فصل 12: گام های بعدی

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر