هوش هیجانی / مدیرت احساسات ، عاطفه و هیجان
کد شناسه :988
هوش هیجانی / مدیرت احساسات ، عاطفه و هیجان
موجود نیست

توجه به هیجان ها و کاربرد مناسب آنها در روابط انسانی، درک احوال خود و دیگران، خویشتن داری، تسلط بر خواسته های آنی، همدلی با دیگران و استفادة مثبت از هیجان ها در تفکر و شناخت، موضوع هوش هیجانی است. عقیده بر این است که تنها هوش شناختی و ذهنی، موفقیت انسان ها را ضمانت نمی کند، بلکه ویژگی های دیگری برای برقراری ارتباطات مناسب انسانی و موفقیت در زندگی لازم است که «هوش هیجانی» نامیده می شود. نگارنده در این کتاب به معرفی مفاهیم هوش هیجانی و مولفه ها و زمینه های وابسته به آن پرداخته و مباحثی چون تفاوت هوش شناختی یا ذهنی و هوش هیجانی، هوش هیجانی و موفقیت مدیران، هوش هیجانی و زندگی اجتماعی و خانوادگی و انواع نسخه های هوش هیجانی را مطرح کرده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر