من دیگر ما / کتاب چهارم / بازی های عسلی و عسل های بدلی
کد شناسه :993
من دیگر ما / کتاب چهارم / بازی های عسلی و عسل های بدلی
موجود نیست

بازی، یکی از نیازهای حقیقی فرزندان ماست. این نیاز، مانند آزادی، یک نیاز حقیقی بوده، زیاده‌طلبی به شمار نمی‌آید. بسیاری از مشکلات تربیتی فرزندان ما، به دلیل عدم مدیریت صحیح در پاسخ‌گویی به نیاز بازی است. بازی مثل عسل، کام روح بچه را شیرین می‎کند. این شیرینی در صورتی می‎تواند شما را در تربیت فرزندانتان یاری کند‌ که عسلِ بازی،‌ اصل باشد. اگر بازی‎های اصلی از عوامل رشد فرزندان است، بازی‎های تقلبی عامل تخریب روح و روان فرزندان ماست. امروز عسل‎های تقلبی زیاد شده است. باید بازی‎های اصلی را شناخت تا گرفتار بازی‎های تقلبی نشد.   در این کتاب با جایگاه بازی در تربیت فرزندان آشنا می‌شویم. این کتاب در چهارده فصل با ما در بارۀ ویژگی‌های بازی مفید سخن می‌گوید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر